ปลูกต้นไม้

วันที่โพสต์: 14 ส.ค. 2013, 7:40:11

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกันปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว ณ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ให้เข้ากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง