กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์: 29 เม.ย. 2014, 8:23:20

โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันพุธ ที่ 14 เดือนพฤษภาคม 2557 และให้ผู้ปกครองนักเรียนส่งใบเสร็จซื้อชุดนักเรียนของนักเรียนเพื่อรับเงิน ตามนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล